Tęczyńscy





odzywa się on, nawet z pod twego uścisku, budzi mnie ze snu.
DOROTA.
Nie mówmy o tem — Siadaj — siadaj koło mnie, powtórz mi lepiej, powtórz, ze mnie kochasz, że ci nie cięży ofiara, którąś uczynił dla mnie.
NAWÓJ.
Gdybym cię nie kochał, byłbymże uczynił to, co zrobiłem?
DOROTA.
(smutnie).
Gdybyś mnie bardzo kochał, zapomniałbyś ofiary!
Połowa występku na mej duszy, polowa ciężaru na mnie, czemuż ja nie narzekam?
NAWÓJ
Nie czyń mi najsroższej, jaką możesz uczynić, wymówki, nie posłyszysz już więcej narzekania, zamknę je w sobie.
DOROTA.
A!
dla mnie, gdyby nie postrach jutra, gdyby nie ciągła bojaźń o ciebie, gdyby nie przerażająca twarz tego starca, co jak cień chodzi za mną — nie byłoby chmur na szczęściu —
Zapomniałabym żem cudzą żoną, żem spodlona i niewierna.
NAWÓJ
Na Boga, nie mów tych srogich słów przy mnie — Dawno powinienem był święcąc siebie, uciec, zginąć.
DOROTA.
I swoją śmiercią, mnie zabić.
NAWÓJ.
Tybyś nie umarła.
DOROTA.
Mogłabym przeżyć ciebie, aby się pomścić za ciebie.
NAWÓJ
(patrzy na nią smutnie). O !
jak mi cię żal kobieto !
DOROTA.
Nie użalaj się nademną, taka miłość jak moja, wypłaca się sama — lituj się nad sobą, jeśli jej nie masz !
NAWÓJ.
Znowu wątpisz!
DOROTA.
Nie! nie! nie wątpię! nie chę wątpić — nadto byłabym nieszczęśliwą.
(rzuca mu się na szyje).
O! gdybyś ty wiedział, gdybyś mógł pojąć jak kocham ciebie!
Stowa są niczem, przy tem
uczuciu, co mi napełnia biedne, rozkrwawione serce.
— Czasem zdaje mi się, że wejrzeniem przeleję w ciebie moją miłość, że ci ją dam uczuć w pocałunku — Ale nie, nie! ty jej nigdy nie pojmiesz.
NAWÓJ,
Bo czuję żem jej nie wart.
DOROTA.
A! ty siebie nie znasz — Cożem ja przy tobie — Biedna niewolnica, w obliczu Króla.
NAWÓJ.
(przyciskając ją do piersi)
Czemże ja przy tobie?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 Nastepna>>