Tęczyńscy

Wiesz po com tam chodził i jak wracam, nie hańb siebie i nas — milcz. — Pięknieś dochowała wiary mężowi, pięknie on dotrzymał przysięgi!
Ale zdrajców Bóg karze, jego śmiercią — ciebie zgryzotą i sromotą we własnych oczach.
DOROTA.
Człowiecze! na Boga cię zaklinam, odwołaj coś powiedział!
ŻEGOTA.
Milcz kobieto i idź płakać gdzieindziej aby łez twoich sromotnych, oczy ludzkie nie widziały. Nie hańb nas, kiedy zhańbiłaś siebie — Idź gdzieindziej ze łzami i wyrzekaniem.
DOROTA.
(wbiega do drzwi na prawo, spogląda i cofa się)

ŻEGOTA.
Widziałaś, więc dość ci — idź ztąd ?
DOROTA.
Widziałam ! o!
widziałam i nie wiem jak żyję jeszcze — O Boże! daj mi życie na zemstę, na karę zabójcy.
ŻEGOTA.
Nie bluzń i milcz.
DOROTA.
Ja milczeć!
ja milczeć — A dla czegoż milczeć teraz będę, czego oszczędzać — Mojej sławy? waszej sławy? Imienia waszego, dla którego poświęciliście mnie na ofiarę?
ŻEGOTA.
Kobieto — wstrzymaj język! Ten krzyk—
DOROTA.
Ten krzyk umyślnie wznoszę, aby zwołać, ludzi, zwabić kto żyw, aby wszyscy widzieli, dowiedzieli się, o mojej hańbie, o sromocie domu waszego!
To moja jedyna zemsta — pójdę, pobiegnę — rozpowiem, rozgłoszę, zesromocę się.
ŻEGOTA.
Jeszcze raz — milczeć kobieto.
DOROTA.
Ty, milcz starcze, ty milcz zabójco!

Ja będę wołać pomsty ludzi i pomsty nieba na was, a póki głos w piersiach, póki życie we mnie.....
(zastanawia się).

Słuchaj — Kochałam jednego — teraz kochać będę wszystkich — teraz pójdę na rozstajne drogi wołać, żem Tęczyńska i wabić miłośników, i tarzać się z nimi, jak
najpodlejsza z niewiast — Porzucę męża, ucieknę z piętnem hańby — tułać się będę, rozpowiadając u wrót każdego Zamku, po rynkach miast, po wsiach, sromotę moję, hańbę
waszą.
ŻEGOTA
(zimno).
Potrzeba ją zabić.
(Słychać stukanie do drzwi).


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 Nastepna>>