Tęczyńscy

ale matkę — Słuchajcie Nawoju, jeśli kto mi zastąpił wszystko, czego mi brakowało na świecie, to wy, coście ze mną przeżyli tyle lat, coście przyrośli do mojego serca — To
ty!
NAWÓJ
(pomięszany.)
Ja?
DOBOTA.
Tak, ty! Ja przywykłam widzieć w tobie wszystko, czego mi brakło — Ojca, matkę, brata. —
NAWÓJ.
Ja — jestem tylko starszym sługą. —
DOROTA.
Nie mów tego ! nie poniżaj się — ! O! gdyby nie ty, dawnobym skamieniała, wśród tych do koła otaczających mnie Kamieni.

Tyś mi mówił o świecie i świat dat poznać, mówił o ludziach, o bojach twoich, o obcych krajach, które widziałeś, a w dziecinnej mojej głowie, twoje myśli z własnemi
myślami, poplątały się jak chmiel z liśćmi drzewa, które obwija. — Wszystkie uczucia moje tyś rozwinął, tyś rozjaśnił.
Nawoju—ja ciebie kocham, ja się z tobą nigdy nie rozstanę! Tyś mój, jam twoja — I Stryjowie, i nikt nas nie rozdzieli!
— Ja ciebie kocham miłością —
NAWÓJ
(cofa się osłupiały — chwila milczenia — Dorota patrzy na niego).
Ty szydzisz ze mnie, miłościwa Pani —
DOROTA.
Ja!
ja z ciebie szydzić! A! Nawoju! czyż ty pierwszy raz dowiedziałeś się o tem, co ci mówię usty, a com tysiąc razy powiedziała ci oczyma.
NAWÓJ.
To być nie może. —
DOROTA.
Tak jest, a przyszłość będzie dla nas dwojga.
NAWÓJ.
Na Boga, przestraszacie mnie! pomyślcie: Wy i ja!
Ja sługa, ja ubogi szlachcic, wy—
DOROTA,
Ja—sierota—ja najuboższa—bo sierota—
NAWÓJ.
Całego mojego męztwa potrzeba na odparcie tego, coście mi powiedzieli!
Jam was czcił jak Anioła Bożego, jak Królowę— ale nigdy myśl moja nie śmiała się podnieść ku wam, do waszego serca — Ja tak nizko.

DOROTA
Podnieścież się sercem i myślą — a staniecie wyżej wszystkich ich, tak jak dla mnie stoicie. —
NAWÓJ.
Na Boga, nie wwodźcie mnie na pokuszenie, większem nad wszelkie ziemskie
szczęście!! Zostawcie mnie, gdzie byłem przed chwilą na mojem stanowisku wiernego sługi!
Drżę gdy pomyślę, co wasze przywiązanie ściągnie na mnie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 Nastepna>>