Tęczyńscy

i tu do mnie przychodzą, pod wieżę, na wieżę— Wierz mi, tak — tak — Wierz, i powiedz przed ludźmi, gdzie pójdziesz, daleko, żeś widział Dorotę z Tęczyna, sławną
nierządnicę — a chcesz pie-
śni, to ci wesołą pieśń za jałmużnę zanucę, bo grosza nie mam, aby ci rzucić, wzięli mi wszystko i włości i skarby i moich kochanków i
swobodę moję — A zostawili mi tylko sromotę — dzięki i za to —
PIOTR.
Biedna, ona nie poznała mnie!
DOROTA.
Co mówisz poczciwy człecze?
PIOTR.
Nie poznałaś mnie!
DOROTA.
Znaliśmy się kiedy?
PIOTR.
Prawda, jam bardzo zmieniony — tyle krwi i tyle życia straciłem —
(zdejmuje chusty i odgarnia włosy).
A teraz? —
DOROTA.
A!
żywy czy umarły! to biedny Piotr
PIOTR.
Przecież dzięki ci, poznałaś mnie?! O! dzięki ci, za to szczęście, tak!
Piotr co przeżył ranę śmiertelną, aby przyjść tu, przy wlec się, tracąc krew po drodze, i służyć ci, uwolnić ciebie!
DOROTA.
O! mój Boże, on mnie kocha]!
PIOTR.
Tak — Kochał i kocha! przyszedł, aby cię uwolnić!
DOROTA.
Po co? mnie tu dobrze!
PIOTR.
Nie chcesz swobody?
Uciekniem, pójdziem daleko, skryjem się od nich — i — będziem szczęśliwi —
DOROTA,
Biedny Piotr! on jeszcze marzy o szczęściu — O! nie, zapóźno !
zapóźno — Dość tego utrapionego życia.
Jeśli mi go żal kiedy, i jego i straconych dostatków, i młodości, to, żem ciebie nie mogła nagrodzić — Czemuż nie mogłam ani sercem za serce, ani nawet zlotem zapłacić za
poświęcenie!
PIOTR.
Złotem! Biedna kobieta widocznie rozum straciła —
DOROTA.
Prawda — szczęście dawno — rozum dawno, a najdawniej nadzieję — Wszystko,
wszystko —
PIOTR.
Ale jam cię przyszedł uwolnić!
DOROTA.
Na coż mi wolność?
PIOTR.
Na co!
Dla mnie — dla mnie! I na zemstę —
DOROTA.
A! na zemstę ! tak, potrzeba, abyś mnie uwolnił, potrzeba! uwolń mnie — uwolń dziś — prędzej — zaraz —
PIOTR.
Kto cię strzeże?
DOROTA.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 Nastepna>>