Tęczyńscy

DOROTA spogląda na nich w milczeniu długiem i odchodzi na lewo zatrzaskując drzwi za sobą, z dumną postawą.

ŻEGOTA
(do Ottona)
Widziałeś ją?
OTTO.
Wdziałem i patrzę jeszcze, tak piękna z tą swoją rodową Tęczyńskich dumą.
ŻEGOTA.
Mówiłem ci, dzika jak lania, a uparta.
OTTO.
I ja jestem Toporczyk i na uporze mi nie zbywa, trafi kosa na kamień, a choć włos mi trochę posrebrzał i przerzedniał, młodo jeszcze w sercu i siłach.
ŻEGOTA
Dla tegoż to panie bracie, wybraliśmy
ciebie, potrzeba tu nie lada ptasznika, na unoszenie takiego ptaka, dobrze go głodzić i przymęczyć, nim uzna pana nad sobą.
OTTO
(kiwa głową. )
Nie bójcie się.
WOJSŁAW,
Więc zgoda— wesela odkładać nie ma czego, bo na nie spraszać nikogo nie będziemy. Po cichu się ono odbędzie na Przegini.
Spiszemy akt i pokwitujecie nas z opieki.
OTTO.
Nie patrząc rachuby.
ŻEGOTA
(dumnie).
Owszem panie bracie.
Jak najściślej słuchajcie nas liczby, ażebyś nie pomyślał, nie powiedział, nie rozumiał, że z pierwszego mienia w ręku stryjów jedna kropla została, że Toporczyk,
Toporczykowi oddal mienie z sierotą, aby kupił bezkarność.
WOJSŁAW
Pilnujcie liczby— Idźcie do skarbcu, obejrzycie wszystko a nie znajdziecie wszystkiego co być powinno?...
dopomnijcie się u nas — myśmy winni.
OTTO.
Winienem wam więc ścisłe wejrzenie we wszystko.
ŻEGOTA,
Tak, nam i sobie i imieniu naszemu, na którem dzięki Bogu nie ma plamy, nie było plamy, i póki my żyjem nie będzie.
WOJSŁAW.
Przodkowie nam tarczę niepokalaną zostawili, oddamy ja tylko krwią naszą, na nowo odbarwić się, naszym wnukom.
ŻEGOTA.
Lecz nim się w to jarzmo zaprzęzecie, musimy wam powiedzieć wszystko, nic nie tając.
OTTO.
Jestże tajemnica jaka. Tajemnica to już plama.
Co się cale i nagie na świat pokazać nie może, już nie szlacheckie jest.
Ż E G O T A.
Słuchaj, a będziesz sądził.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 Nastepna>>