Tęczyńscy


Dziś jesteście moją służebną, jutro będziecie sługą waszego męża i dzieci.
JADWIGA.
O słodka niewola! Ja kocham Piotra Zaboja. —
DOROTA.
A jednak nie samaś go wybrała. —
JADWIGA.
Nie, on mnie wybrał, i za to poczęłam być dla niego wdzięczną, a skończyłam na przywiązaniu — Boję się go i kocham.
DOROTA.
(żywo),
Nie mów mi o tem, daj pokój—Raczej powiedz jeśli wiesz, kiedy ma wrócić Otto, abym się wcześnie modlić mogła, żeby jeszcze nie wrócił!
JADWIGA.
Nikt nie wić, kto, jak i kiedy powróci z wyprawy, a Kasztelan poszedł ze swoim znakiem jak wiecie, nie na spokojny Zamek, ale w bój krwawy..
DOROTA.
I nic tam z tej wyprawy niesłychać?
JADWIGA.
Nic, prócz że naszych wielu poległo. —
DOROTA.
Doprawdy, poległo wielu?
JADWIGA.
Różni, różnie mówią. —
DOROTA.
(przysłuchując się zadumana),
Idź Jadwigo, przynieś mi. —
(roztargniona).
Przynieś mi. —
JADWIGA.
Co rozkażecie?—
DOROTA.
(żywo).

Mylę się — nic nie chcę. —Idź tylko i spocznij, mnie także spoczynku potrzeba— Idź,
idź....
(Jadwiga wychodzi powoli).


Scena druga.

DOROTA
(sama zamyka drzwi na rygiel. )
Zdało mi się, żem słyszała znak umówiony! — Nic— cicho! Nie ma go jeszcze!...
(chodzi po komnacie).

Wszystko wre we mnie—Lękam się co chwila o niego — Żegota nie darmo siedzi na Zamku, on zwietrzył Nawoja— on przeczuł sromotę moją i zdradę, on pewnie zasadził się.
— Ale nie ! nie! Nie darniom wyuczyła się kłamać wzrokiem, mową, śmiechem i smutkiem wedle potrzeby— stary usnąć musiał w zaufaniu — On nic nie wie! niczego się nie domyśla!
A jednak boję się! O!
bo kocham Nawoja, bo kocham go nad życie, bo bez niego żyćbym nie potrafiła—I na mojej duszy jego życie, bo ja go uwiodłam, ja go sama pociągnęłam z sobą, w tę drogę
nieustannych niebezpieczeństw i postrachów.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 Nastepna>>